Selecteer een pagina

IK+

Werken en leven vanuit Verlangen

IK+ is een concept voor persoonlijke & professionele ontwikkeling dat je helpt om meer en meer te werken en te leven vanuit Verlangen. Eigenhandig.

Het uitgangspunt

Het uitgangspunt van ons IK+ concept is dat de alles bepalende factor voor succes (lees: het realiseren van je wensen en het ervaren van je verlangens) de manier is waarop je in essentie naar jezelf kijkt. Er zijn dan 2 mogelijkheden: IK+ of IK-.

Als we bewegen vanuit onze IK+ dan zijn onze verlangens onze voornaamste drijfveren en richten we ons, met alles wat we in ons hebben, op het realiseren van onze wensen in het hier en nu. Met een goed gevoel en ‘succes’ als gevolg.

Hoe anders is het als we bewegen vanuit onze IK-. Omdat we dan diep van binnen geloven dat we niet eigenhandig onze IK+ kunnen ervaren, richten we ons op anderen in de hoop dat zij alsnog ons als IK+ bevestigingen. Hiermee zijn onze behoeftes geboren en de bijbehorende IK+ als … strategie. Als ik maar dit of doet doe, dan komt het goed: onze overlevingsstrategie.

Verlangen of behoefte

We maken dus een belangrijk onderscheid tussen verlangens en behoeftes. Verlangens kunnen we eigenhandig ervaren. We hebben er niemand anders voor nodig. We zijn zelfvoorzienend. We hebben ontdekt dat er 9 universele, voor iedereen geldende, verlangens zijn. Bijvoorbeeld autonoom zijn, waardevol zijn en bij machte zijn.

Bij behoeftes speelt er iets anders. Om deze te bevredigen hebben we iets of iemand van buiten onszelf nodig. We denken niet in staat te zijn te ervaren wat we willen ervaren en richten ons daarom op iets buiten onszelf om alsnog die ervaring te krijgen. Ook hier zien we 9 universele varianten. Bijvoorbeeld gestuurd willen worden als tegenhanger van autonoom zijn, waardevol zijn in de ogen van de ander als tegenhanger van waardevol zijn in je eigen ogen en gered willen worden als tegenhanger van bij machte zijn.

De vraag

De vraag die je jezelf ieder moment kunt stellen:

  • Ben ik een verlangen aan het realiseren? Stel ik alles in het werk om te ervaren wat ik wil? Volg ik mijn levensstrategie?
  • Of ben ik een behoefte aan het najagen? Stel ik alles in het werk om iets te krijgen van een ander? Volg ik mijn overlevingsstrategie?

Kernthema’s

Wat maakt nu dat we in onze IK- schieten? Wij denken dat alle blokkades die we als mens ervaren, terug te brengen zijn tot 2 a 3 onopgeloste kernthema’s waar we ons hele leven al mee worstelen. Deze kernthema’s worden getriggerd door mensen met een voor ons bepaald soort specifiek gedrag waar wij op ‘aanslaan’. Mensen die we steeds weer opnieuw tegenkomen, totdat we onze kernthema’s hebben ‘opgelost’.

De drie onderdelen

Het IK+ concept bestaat uit drie onderdelen:

  1. De kunst van het doorzien en doorvoelen
  2. De kunst van het schakelen van IK- naar IK+
  3. De kunst van het versterken van IK+

 

De eerste stap is het scherp krijgen van je Ik+ kant (wie wil ik zijn, wat wil ik bereiken, wat kan ik goed etc.) en je IK- kant (wanneer ik in mijn IK- schiet, wat ik dan precies doe, waarom ik dat eigenlijk doe, wat mijn onderliggende kernthema’s zijn). Het gaat hier vooral om de kunst van het doorvoelen en het doorzien.

De tweede stap is het meer en meer vaardig worden in het schakelen van je IK- naar je IK+ in het hier en nu of zo snel mogelijk er na. Het gaat hier vooral om de kunst van het flexibel zijn en het kunnen maken van keuzes. ‘Eerst IK+, dan actie’ is hierbij een essentieel uitgangspunt.

De derde stap richt zich op het versterken van je IK+. Het gaat er hier vooral om je aandacht te geven aan dat wat je wilt. In gedachten en in je verbeelding.