Selecteer een pagina

WIJ+

Samen werken vanuit Verlangen

Het WIJ+ concept neemt het IK+ concept als uitgangspunt en voegt er een perspectief aan toe: ‘samenwerken in een team’. Wat gebeurt er tussen meerdere ‘IK+’-en en of ‘IK-‘-en als ze met elkaar interacteren.

Het gaat in grote lijnen om de beweging van ‘Spel’ naar ‘spelen’: van belaste en onvrije interactie naar  werkelijk vrije en onbelaste (en professionele) interactie. Van WIJ- naar WIJ+ dus.

WIJ-

Een team is een systeem. De IK+ of de IK- van de één werkt besmettelijk op de IK+ of de IK- van de anderen. Een WIJ- team is een team waarbij de leden regelmatig  voor elkaar een negatieve trigger zijn.

Mensen zijn niet echt met elkaar in gesprek en als er een gesprek is dan is het vooral een discussie of een opeenstapeling van meningen. Het zijn steeds een paar leden die de meeste invloed uitoefenen. Feedback geven en ontvangen is moeilijk. Er is weinig verbinding, creativiteit, eigenaarschap en oplossend vermogen. Er is weinig samenwerking.

Angst is de voornaamste drijfveer en angst werkt besmettelijk.

WIJ+

Hoe anders gaat het toe in een WIJ+ team. Mensen voeren vooral dialoog, luisteren naar elkaar en bouwen op elkaars ideeën voort. De kracht en de intelligentie van de groep wordt aangesproken en gebruikt. Feedback geven en ontvangen is een essentieel onderdeel van de samenwerking.

De teamleden zijn individueel en als team in staat om hun IK-/WIJ- te doorzien en te schakelen naar hun WIJ+/WIJ+. Eigenaarschap en creativiteit ontstaan als het ware van Zelf. Van binnen uit.

Liefde is de voornaamste drijfveer en liefde werkt besmettelijk.

De drie onderdelen

Net zoals het IK+ concept bestaat het WIJ+ concept uit drie onderdelen:

  • De kunst van het doorzien en doorvoelen
  • De kunst van het schakelen van WIJ- naar WIJ+
  • De kunst van het versterken van WIJ+