Trainingen & studiedagen

Een stap dieper op het terrein van een specifiek thema

Voor een aantal specifieke thema’s (zie hiernaast) bieden we trainingen en studiedagen aan. Ze vormen steeds een afgerond geheel waarin inzicht verkrijgen en ervaringsleren in evenwicht zijn. De focus is ‘vandaag leren, morgen doen’.

De uiteindelijke vorm is altijd een kwestie van maatwerk. Aan de hand van een uitgebreide intake zorgen we voor een goede afstemming op context, vraag & budget en vertalen we het gewenste resultaat naar een praktische aanpak.

De trainingen en studiedagen verzorgen we voor teams en kunnen bestaan uit 1 of meerdere dagdelen.

We verzorgen ook thema dagen voor alle medewerkers van 1 organisatie.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om met een open inschrijving te werken voor medewerkers van 1 organisatie (bijvoorbeeld een basisscholen stichting).

Basiselementen die altijd aan bod komen zijn:

  • Een gedegen theoretische basis
  • Veel oefenen
  • Eigen casuïstiek
  • Werken met wat er tijdens de workshops gebeurt (alles is materiaal)