Communicatie & samenwerking met ouders

Op 1 lijn, in het belang van het kind

De essentie

Elke leerkracht weet hoe essentieel tevreden en betrokken ouders zijn voor het primaire proces en voor het beeld van de school naar buiten. Uiteindelijk is het van belang voor de ontwikkeling van het kind dat ouders en school samenwerkende partners zijn en elkaar aanvullen. Het creëren van die samenwerking is niet altijd even gemakkelijk.

Het vraagt een scherp zicht op je eigen aandeel in de communicatie en op het aandeel van de ouder. Het vraagt om de vaardigheid om in de ‘ik+/jij+’ stand te blijven ongeacht wat er gebeurt en om de vaardigheid om het gedrag van de ander los te koppelen van de onderliggende zorgen en wensen.

Het doel

Professioneel gesprekken kunnen voeren met ouders. Meer en meer begrijpen wat er precies gebeurt tijdens die gesprekken met ouders en vanuit daar steeds beter in staat zijn om tijdens het gesprek de regie te houden en daarmee de gezamenlijke doelen te behalen. En daarmee meer en meer in staat zijn om met iedere ouder een effectieve samenwerking op te bouwen.

Wat er aan bod komt

Afgestemd op de actualiteit van het team een keuze uit een of meer van de volgende onderwerpen:

 • Technieken om gesprekken voor te bereiden, in te richten en te structureren
 • Inzicht creëren in je eigen valkuilen, allergieën & overlevingsstrategieën en manieren om er mee om te gaan
 • Doorzien van het gedrag van ouders. Het zien van en aanhaken bij hun onderliggende zorgen en wensen
 • Het zien van de relatie tussen het gedrag van de ouders en het gedrag van hun kind
 • Technieken om te kunnen ‘schakelen’ in het moment
 • Technieken om tot de kern te komen
 • Feedback geven in ‘lastige’ gesprekken,
 • Omgaan met mondige ouders, met ouders die zich verzetten tegen ‘slecht nieuws’ over hun kind, met ouders met wie het eerder een strijd lijkt te zijn dan samenwerking, met ouders die zich afsluiten voor contact, met ouders die alle verantwoordelijkheid bij de school leggen

Het uitgangspunt

De training en studiedagen zijn gebaseerd op de HSA concepten:

 • ik+, het concept voor professionele & persoonlijke ontwikkeling
 • wij+, het concept voor teamontwikkeling

En op de HSA kerncompetenties.

De doelgroep

De trainingen en studiedagen verzorgen we voor teams. Daarnaast verzorgen we ook thema dagen voor alle medewerkers van 1 organisatie en is er de mogelijkheid voor organisaties (bijvoorbeeld een Stichting voor basisscholen) om hun medewerkers via een interne open inschrijving te laten deelnemen.

De werkwijze

 • Een gedegen theoretische basis
 • Veel oefenen met concreet ‘gereedschap’
 • Reflecteren en feedback
 • Eigen casuïstiek
 • Werken met wat er tijdens de workshops gebeurt want alles is ‘materiaal’

De duur, data en locatie

De uiteindelijke vorm is altijd een kwestie van maatwerk. Aan de hand van een uitgebreide intake zorgen we voor een goede afstemming op context, vraag & budget en vertalen we het gewenste resultaat naar een praktische aanpak.

De kosten

€ 800,-  per trainer per dagdeel, inclusief voorbereiding en exclusief materiaal- en reiskosten.

Referenties

Als je graag in contact wilt komen met mensen die eerder deze training of studiedag bij ons hebben gevolgd, laat het ons dan weten. Dan regelen we een gesprek.

Lees hier meer over onze visie op communicatie.

Meer informatie

  Meld je aan voor de training communicatie & samenwerking met ouders