De HSA kerncompetenties

In alles wat we doen komen de onderstaande kerncompetenties terug.

Richting geven

het creëren van een krachtig beeld of gevoel van de situatie die je wenst

Keuzes maken

in het moment kiezen voor datgene wat je dichter bij je gewenste situatie brengt

Resultaatgerichtheid

continu focussen en sturen op het bereiken van je gewenste situatie

Reflecteren

tot de kern komen van je eigen verlangens en het hoe en waarom van je eigen gedachten, emoties en gedrag en de consequenties daarvan voor jezelf en voor je omgeving

Pro-activiteit

vanuit je eigen verantwoordelijkheid, met jezelf als begin- en eindpunt en drijvende kracht, zijn en doen wat nodig is om je gewenste situatie te bereiken

Verbindend communiceren

de dialoog voeren vanuit een krachtige en wederkerige verbinding met jezelf en met de ander