Selecteer een pagina

Coachend lesgeven

Word vaardig in het creëren van leerverlangen & passie

De essentie

Coachend lesgeven is zo lesgeven dat leerlingen van binnenuit in beweging komen, dat ze dichter bij hun natuurlijke en dus gretige staat van leren komen en dat hun motivatie, eigenheid en zelfsturend vermogen verder groeien.

De kunst van het coachend lesgeven heeft enerzijds te maken met het onbelast kunnen doorzien van het gedrag van je leerlingen.
Wat willen ze, wat belemmert ze, waarom is dat, wat speelt er onder het gedrag. En wat staat de leerling dus te doen en wat staat jou als leerkracht in het licht daarvan weer te doen.

Anderzijds heeft het te maken met het op een bij de leerling passende manier aangrijpen op zijn onderliggende verlangens.

Het doel

Vanuit je eigen passie en kracht op een coachende manier leerlingen kunnen begeleiden bij het vergroten van hun leerverlangen, hun leervermogen en daarmee hun leerprestaties.

Het resultaat

 • Je hebt substantieel meer inzicht gekregen in welke rol je wilt spelen naar je leerlingen toe en wat dat betekent voor je eigen ontwikkeling
 • Je hebt een aantal stappen gezet in je persoonlijke ontwikkeling zodat je meer en meer onbelast de leerling kan waarnemen zoals hij werkelijk is
 • Je bent beter in staat de ontwikkeling van je leerlingen, zowel op vakinhoudelijk niveau als op het niveau van identiteit- en bewustzijn ontwikkeling, gericht te beïnvloeden. Je doet dat op een manier die bij hen past, zodat ze toegang krijgen tot en gebruik maken van hun ware potentie

De doelgroep

De trainingen of studiedagen zijn bedoeld voor leraren uit alle sectoren van het onderwijs die er gericht aan willen werken meer uit zichzelf en hun leerlingen halen.

De trainingen en studiedagen verzorgen we voor teams. Daarnaast verzorgen we ook thema dagen voor alle medewerkers van 1 organisatie en is er de mogelijkheid voor organisaties (bijvoorbeeld een Stichting voor basisscholen) om hun medewerkers via een interne open inschrijving te laten deelnemen.

Het uitgangspunt

De training en studiedagen zijn gebaseerd op de HSA concepten

 • ik+, het concept voor professionele & persoonlijke ontwikkeling
 • wij+, het concept voor teamontwikkeling

en op de HSA kerncompetenties.

Wat er aan bod komt

 • op verschillende manieren kijken naar leerlingen; ze ongekleurd en belangeloos ‘zien’
 • het door-zien van individuele en groeps patronen en strategieën
 • het verband tussen passie en leerprestaties en hoe dat te beïnvloeden
 • het vermogen om op een effectieve manier af te stemmen op leerlingen
 • het op het juiste moment stellen van de juiste vragen
 • het ‘pakken’ van de kern van wat leerlingen belemmert en wat hen stimuleert en wat jouw aandeel als leraar daarin is
 • leerlingen helpen concrete stappen voorwaarts te zetten in hun ontwikkeling.

De werkwijze

 • Een gedegen theoretische basis
 • Veel oefenen met concreet ‘gereedschap’
 • Reflecteren en feedback
 • Eigen casuïstiek
 • Werken met wat er tijdens de workshops gebeurt want alles is ‘materiaal’

De duur, data en locatie

De uiteindelijke vorm is altijd een kwestie van maatwerk. Aan de hand van een uitgebreide intake zorgen we voor een goede afstemming op context, vraag & budget en vertalen we het gewenste resultaat naar een praktische aanpak.

De kosten

€ 800,- per trainer per dagdeel, inclusief voorbereiding en exclusief materiaal- en reiskosten.

Referenties

Als je graag in contact wilt komen met mensen die eerder deze training of studiedag bij ons hebben gevolgd, laat het ons dan weten. Dan regelen we een gesprek.

Meer informatie

  Meld je aan voor de training coachend lesgeven