Missie & visie

Definieer je identiteit en vertaal het naar een concrete richting voor het hier en nu

Leiderschap begint met helder maken waar je heen wilt. Met het creëren van een gezamenlijke basis en een gezamenlijk doel waar alle mensen uit het team mede eigenaar van zijn.

Niet een van bovenaf bedachte en opgelegde tekst, maar een missie en visie die van en voor iedereen is. Een product van een gezamenlijk creatief proces. Want als je jezelf er in legt, kun je jezelf er in vinden.

In de missie is de identiteit, de eigenheid en het ‘onderscheidende’ van de organisatie te vinden. Een realistische missie geeft het antwoord op de volgende vragen:

 • wat is het bestaansrecht van onze organisatie
 • wat is de opgave waar we voor staan
 • wat is onze uniciteit en meerwaarde

 

Onder visie verstaan we het beeld van de toekomst dat de organisatie wil scheppen:

 • hoe zit ons primaire proces er concreet uit
 • hoe ziet de organisatie er concreet uit
 • welke strategische keuzes maken we

 

Tijdens de workshops werken we aan een aantal elementen die we door een uitgekiend proces met elkaar verbinden:

 • de kaders van de organisatie waar het team deel van uit maakt
 • de persoonlijke analyses van alle teamleden; wat is mijn passie, wat vind ik belangrijk?
 • een sterkte en zwakte analyse van de huidige organisatie
 • een analyse van de ontwikkelingen in de omgeving

 

Tussen de workshops door wordt alle output door een schrijfteam vertaald in een kort en bondig document waar iedereen tussentijds feedback op geeft en zich uiteindelijk vol passie mee verbindt.

De missie en de visie zijn vervolgens input voor:

 • het beleidsplan
 • het jaarplan
 • de persoonlijke ontwikkelingsplannen
Meer informatie

  Meld je aan voor de training Missie & visie