Selecteer een pagina

Individuele coaching particulier

Neem de regie in je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling

We werken vaak met mensen die op eigen initiatief en voor eigen rekening gecoacht willen worden. En hoewel de specifieke vragen en de omstandigheden waar mensen zich in bevinden verschillen van mens tot mens, zijn de gewenste situatie die mensen voor zichzelf voor ogen hebben en de doelen die daar uit voortkomen verrassend vaak hetzelfde.


Waar het meestal om te doen is

Het beeld dat mensen schetsen van hun gewenste situatie als ze met ons in gesprek zijn, komt vaak neer op 1 of meerdere van de volgende ervaringen:

Als ik mijn gewenste situatie bereikt heb:

dan heb ik zelfvertrouwen. Dan sta ik stevig in mijn schoenen. Dan ben ik energiek en initiatiefrijk. Dan heb ik plezier. Dan ben ik vooral positief. Dan ben ik oke met mezelf. Dan voel ik me rijk. Dan ben ik ‘in tune’ met mezelf en met mijn omgeving. Dan heb ik een helder gevoel voor richting. Dan ben ik authentiek. Dan ben ik effectief in wat ik doe. Dan voel ik me evenwichtig en stabiel. Dan ervaar ik licht, lucht & ruimte. Dan zie ik vooral mogelijkheden. Dan gebruik ik mijn talenten. Dan ervaar ik warmte en verbondenheid. Dan voel ik me ‘excited’ en ‘eager’. Dan ben ik gezond en fit. Dan ben ik relaxed en uitgerust. Dan ben ik aanwezig. Dan heb ik een opgeruimde geest. Dan ben ik in beweging. Dan ben ik aan het creëren wat ik wil.

Doelen

Als we daar over doorpraten, komen we meestal tot 1 of meer van de volgende onderliggende doelen:

 

  • Ik wil me vaker goed voelen
  • Ik wil meer mezelf zijn
  • Ik wil mezelf vrijer uitdrukken
  • Ik wil meer mijn eigen koers varen
  • Ik wil meer aandacht geven aan wat echt belangrijk voor me is
  • Ik wil wat ik doe met passie en plezier doen
  • Ik wil meer invloed hebben op wat er om me heen gebeurt
  • Ik wil me meer verbonden voelen met anderen
Wellicht herken je jezelf hier wel in. Als dat zo is kan het goed zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Aanpak

Via de telefoon doen we een eerste verkenning van je vraag om te bepalen of coaching door ons een goede weg is voor je om nu te gaan. Als dat zo is, plannen we een eerste gesprek.

In dit gesprek gaan we verder in op jouw specifieke situatie, op wat het is wat je wilt gaan bereiken en waarmee je nu nog worstelt. We bepalen gezamenlijk een aantal concrete op jou toegespitste doelen die we als basis gaan nemen voor de gesprekken die gaan volgen en we schetsen je een beeld van hoe je verdere traject er uit gaat zien.

Het aantal gesprekken dat we in totaal voeren hangt af van jouw uitgangssituatie en je doelen. Gemiddeld genomen ligt het aantal tussen de 4 a 6 gesprekken.

Een gesprek duurt om en nabij de 1,5 uur en er zitten 2 a 3 weken tussen de gesprekken.

Het plannen van het volgende doen we steeds in overleg aan het einde van ieder gesprek.

Na ieder gesprek krijg je opdrachten mee naar huis om mee aan de slag te gaan. Op deze manier verzamel je je ‘materiaal’ om in te brengen tijdens het volgende gesprek.

Meer informatie

    Meld je aan voor individuele coaching particulier