Selecteer een pagina

Team coaching

Op 1 lijn, in het belang van de organisatie

We starten een teamontwikkelingstraject met een uitgebreide intake met de directie of het MT, meestal aangevuld met een vertegenwoordiger van de management laag daarboven.

We verkennen de context, de vraag en de doelstellingen. Vervolgens bepalen we wat het traject moet gaan opleveren en hoe dat zichtbaar gaat worden in de dagelijkse praktijk en waar het impact gaat hebben op de resultaten van de organisatie. Dit alles leggen we vast in heldere doelen met specifieke indicatoren en targets op basis waarvan we het traject op structurele basis monitoren.

Deze stap van analyse en het vertalen naar doelen herhalen we met het hele team zodat we zeker weten dat alles wat op tafel hoort te liggen er ook ligt en dat iedereen zijn invloed op het traject heeft kunnen uitoefenen.

Na dit proces zijn de thema’s die in het team spelen helder.
Iedereen weet ‘wat we met elkaar op te lossen hebben’.

Op basis hiervan ontwikkelen we gezamenlijk een strategie om daadwerkelijk het team de stap te laten zetten die nodig is om de gewenste situatie te bereiken.
De strategie bestaat uit een dynamische mix van werkvormen en concepten.

Tussentijds werken we met een klankbordgroep die bestaat uit een aantal mensen uit het team. Deze groep bewaakt de voortgang van het traject samen met ons. Als dat nodig blijkt te zijn sturen we bij.

In het menu rechts vind je de verschillende vormen die we aan teamcoaching geven.