Communicatie & samenwerking

Communicatie beïnvloedt samenwerken beïnvloedt communicatie

Effectieve communicatie is een basisvoorwaarde voor professionele samenwerking en een basis voor welzijn.
Goed communiceren, het lijkt zo eenvoudig en het is zo ongeveer het moeilijkste wat er is.
Niet goed verlopende communicatie en samenwerking leiden tot enorme verspilling van tijd, materiaal, materieel en vooral ook van motivatie en tot verlies van kwaliteit.

Goede communicatie en samenwerking vragen zelfinzicht, inzicht in de ander, inzicht in het feit dat we onze omgeving steeds kleuren vanuit ons individuele wereldbeeld, dat onze interpretaties dus vaker niet dan wel zullen kloppen en dat onze werkelijkheid niet DE werkelijkheid is.
Voor goed communiceren en samenwerken is het van belang je permanent bewust te zijn van deze processen, metacommunicatie dus, evenals het beschikken over gereedschap om dat te doen.

Tijdens het teamontwikkelingstraject werken we dit nader uit, steeds op maat en afgestemd op de specifieke context en vraag van het team.
We starten met een gezamenlijke analyse van de huidige situatie en de gewenste situatie. Steeds met een duidelijke koppeling naar het primaire proces van de organisatie en de dagelijkse praktijk.

Op basis hiervan bepalen we de kernthema’s die in het team spelen: wat hebben wij als team op te lossen met elkaar. Deze thema’s zijn de leidraad voor de rest van het traject waarbij we focussen op het daadwerkelijk zetten van de stappen die nodig zijn om de gewenste situatie te realiseren. Reflecteren op je eigen aandeel in de teamdynamiek is daarbij essentieel.

Als team leer je het communicatieproces zo te beïnvloeden dat samenwerking tot stand komt en de team doelen gehaald worden.
Je ontdekt mogelijkheden in je zelf om communiceren tot een prettige en professionele uitdaging te maken.

Afgestemd op de actualiteit van het team kan aan bod komen o.a.

 • Het communicatieproces
 • Projecties, mentale modellen en patronen in interacties
 • Doelgericht communiceren
 • Verschillende soorten gesprekken met hun specifieke aanpak
 • Complexe onderwerpen gestructureerd bespreken
 • Omgaan met weerstand, met emoties, met confrontaties, met verborgen agenda’s
 • Gespreks- en luistervaardigheden
 • De juiste vraag op het juiste moment
 • De juiste gespreksinterventie op het juiste moment
 • Stagnerende gesprekken vlot trekken
 • Probleemoplossend handelen bij conflicten
 • Feedback geven en ontvangen
 • Metacommunicatie door kennis van de diverse beinvloedingsconcepten
 • Reflecteren op het eigen aandeel
 • Overleg- en vergadertechnieken
 • Bevorderen van autonomie en zelfstandigheid
 • Bewust zijn van de effecten van je gedrag op de omgeving en zo te leren door je eigen gedrag het gedrag van anderen te beïnvloeden.
Meer informatie