Directie- of managementteam coaching

Zet de volgende stap als sturend team

Teamleren gaat over het bewust maken van collectieve patronen in gedrag, voelen en denken.

Directie of managementteam coaching is erop gericht om:

  • ieder zicht te geven op hoe en wat er gebeurt in de onderlinge communicatie en daarbij
  • ieder verantwoordelijk te houden voor zijn of haar inbreng in de hier-en-nu situatie
  • de onderliggende denkpatronen ofwel dieptestructuren in beweging te krijgen
  • gezamenlijk nieuwe, gewenste ervaringen op te doen
  • het team in een volgende groepsfase, op een hoger interactie- en ontwikkelingsniveau te krijgen
  • zodanig dat de teamleden afstemming en openheid kunnen gaan waarderen als iets waar ze beter van worden

Coachen gebeurt hier ‘rond de tafel’

Het hier en nu is meer dan ooit van belang. We gebruiken de inbreng van alle managementteamleden, de wijze waarop ze interacteren en de mentale modellen die blijken uit wat er gezegd en niet gezegd wordt. Alles is input voor de nieuwe inzichten die ontstaan door te focussen op het proces.

Dit alles is materiaal om de gestelde managementteamdoelen te bereiken en op de gewenste wijze meer en meer onbelast de voorbeeldfunctie als leidinggevende in te zetten. Zo stuur je als MT je organisatie optimaal aan in het verder ontwikkelen van de Professionele Cultuur die nodig is om het gewenste beleid uit te voeren.

Meer informatie