Professionele cultuur

Neem kwaliteit als leidraad voor ontwikkeling

In een professionele cultuur gaat het om de erkende ongelijkheid. Als mens is iedereen gelijkwaardig, maar tussen professionals zijn er grote verschillen in talenten en in kwaliteit te zien. In een professionele cultuur ga je uit van de verschillen en erken je die verschillen.

Het wordt heel gewoon dat mensen worden aangesproken op wat ze kunnen en dat ze openlijk met elkaar kunnen bespreken wat ze niet kunnen. Kwaliteit heeft dus de belangrijkste stem in een professionele cultuur. Je verlaat het idee dat iedereen over alles moet meepraten. Je mobiliseert op kwaliteit en op affiniteit.

De individuele professional wil dat hij volgend jaar beter is dan nu en hij stelt voor zichzelf leerdoelen die hij in de komende één à twee jaar wil bereiken. Hij is herkenbaar door het initiatief dat hij toont, doordat hij meedenkt, doordat hij vragen stelt en vooral doordat hij iets beters bedenkt.

Tijdens de workshops en studiedagen staan we stil bij de essentie van de professionele cultuur, je onderzoekt met elkaar de huidige en de gewenste situatie van jullie team in relatie tot de professionele cultuur en de opties om op weg te gaan naar de gewenste situatie. Vervolgens leer je als team die ontwikkelingstap ook daadwerkelijk te zetten.
We werken steeds op maat en afgestemd op de ontwikkelingsfase van het team.

Aan bod komt o.a.:

  • de achtergronden van de professionele cultuur, wat houdt het precies in
  • het script van het team
  • de biografie van het team en de huidige teamcultuur
  • bewustwording van ‘Ingesleten’ Spelen, mentale modellen en interacties in het team
  • de benodigde communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken
  • trainen op de 6 HSA kerncompetenties die voorwaardelijk zijn voor een professionele cultuur
  • herijken van de missie en visie
  • reflecteren als kunst en kunde met behulp van de ervaringscirkel
  • passie en flow
  • grondhouding, uitgangspunten en werkwijzen van de overlegstructuren ‘liften’ zodat het de creatieve, inspirerende sessies zijn die de professionele cultuur stimuleren.
Meer informatie