Selecteer een pagina

Individuele coaching zakelijk

Neem de regie in je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling

Individuele coaching van medewerkers

Na het vaststellen van het coachingscontract (zie ‘onze aanpak’) gaan we in een aantal bijeenkomsten 1 op 1 aan het werk om de gestelde doelen te bereiken. Reflecteren en bewustwording vormen de kern. Coach en gecoachte werken samen en zijn beide autonoom. De coach handelt vanuit ‘de kwaliteit van de aandacht’ en is empathisch, authentiek en oordeelsvrij. We werken in de bijeenkomsten met een breed repertoire aan werkvormen en concepten afgestemd op de specifieke vraag van de gecoachte. Vaak komen script- en paradigmaonderzoek aan de orde, teneinde belemmerende overtuigingen (die tot stagnatie leiden) op te sporen en ze om te buigen naar bevorderende overtuigingen en vaardigheden. We volgen daarbij een drie sporen aanpak, we werken:

  • vanuit actuele casuïstiek die de gecoachte inbrengt gerelateerd aan zijn thematiek
  • met onze observaties in de hier en nu situatie
  • aan scriptinzicht door het verband uit te vinden tussen belemmerend gedrag nu en ervaringen van vroeger. Actueel gedrag koppelen we aan oude, vaak onbewuste besluiten en die buigen we om naar nieuwe besluiten en dus nieuw gedrag

 Individuele coaching van leidinggevenden

Ook bij leidinggevenden is er behoefte aan ontwikkelings- en probleemgestuurde coaching. In dat geval verloopt het proces zoals hierboven beschreven. Daarnaast weet elke leidinggevende dat de lucht ijler wordt naarmate je stijgt op de hiërarchische ladder, met elke promotie wordt de eenzaamheid groter’. Dat betekent dat er een toenemende behoefte bestaat om met een ‘objectieve’ buitenstaander’ te reflecteren en te spiegelen. De coaching bestaat in dit geval uit een aantal regelmatig terugkerende gesprekken waarbij de gecoachte per gesprek een thema inbrengt dat hij met de coach wil onderzoeken en waarop hij wil reflecteren om zijn blinde vlekken te verkleinen en nieuwe perspectieven te ontwikkelen.

Speciale vormen

Speciale omstandigheden vragen om speciale vormen van coaching. Bijvoorbeeld voor iemand die nog 1 laatste kans krijgt om zijn functioneren op het gewenste niveau te brengen. Of voor iemand die na een langdurige afwezigheid vanwege ziekte weer aan het werk gaat. Of voor 2 mensen die er samen niet meer uit komen. Klik op het menu rechts om er meer over te lezen.

Meer informatie

    Meld je aan voor individuele coaching zakelijk