Coaching met verplicht succes

Grijp de laatste kans

Deze speciaal door HSA ontwikkelde vorm van coaching heeft maar een doel: het zorgvuldig omschreven coachingsdoel moet in een vastgestelde tijd gehaald worden. De procedure en de consequenties zijn glashelder vastgelegd, er is geen ontsnappen meer mogelijk

Een bijzondere vorm van coaching voor al die gevallen waar mensen NU ander gedrag moeten gaan vertonen en eerdere pogingen niet tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Er is dan geen sprake van coaching in de gebruikelijke zin van het woord want dat impliceert dat iemand nieuwsgierig en vanuit eigen wens en verantwoordelijkheid aan het traject begint.
Niets is aanvankelijk minder waar. Bij coaching met verplicht succes is sprake van een zodanig stagnerende situatie dat stevig ingrijpen geboden is.

In een uiterst zorgvuldige oriëntatiefase onderzoeken we eerst of we uit kunnen sluiten dat er iets anders speelt dan het disfunctioneren van de betrokkene. Als dat wel het geval is, is er andersoortige begeleiding geboden. Als dat niet het geval start het traject dat via een begeleidingscontract en een drietal begeleidingsfasen uiteindelijk eindigt met de eindbeoordeling door de verantwoordelijke leidinggevende en het uitvoeren van de consequenties.

Een laatste redmiddel en soms een paardenmiddel? Ja en nee.
Heel vaak zijn er veel ruimere opbrengsten. Er ontstaat voor het eerst duidelijkheid. Was tot dan toe de kritiek verhuld gebleven, nu ligt het mes op tafel, de ernst van de situatie is glashelder. En dat klaart ook de lucht. Het maakt de situatie zichtbaar, bespreekbaar en veranderbaar.
Na aanvankelijke en logische weerstand bij de betrokkene is het vaak zo dat hij plezier begint te krijgen in het leren en net als in een ‘normale’ coaching zelf verantwoordelijkheid gaat nemen en van binnen uit gaat leren. Net zoals in het dagelijks leven nogal eens gebeurt, leidt de crisissituatie van de verplichte coaching met eindbeoordeling en sancties tot een schok die in een klap duidelijk maakt dat verandering niet langer uitgesteld kan worden waardoor het ook heel snel kan gaan.

Meer informatie

    Meld je aan voor coaching met verplicht succes