Succesvol terug in het werk

Ga weer aan het werk vanuit je kracht

Deze speciaal door HSA ontwikkelde methodiek is bedoeld voor mensen die wegens ziekte langere tijd uit het arbeidsproces zijn geweest of dreigen te raken.
Het doel is om de gecoachte te begeleiden naar een werkelijk succesvolle terugkeer op de werkplek op een dusdanige manier dat de kans op nieuwe uitval geminimaliseerd wordt.

De coach helpt de gecoachte een aantal vragen te formuleren die te maken hebben met de fase waarin hij zich bevindt, met zijn ziekteproces, met zijn stagnaties en belemmeringen, met zijn teleurstellingen, met zijn behoeften, met zijn geschiedenis, met zijn wensen en verlangens, met zijn passie, met zijn talenten, met de rode draden in zijn levensloop, met zijn
ik-kracht.

De zoektocht naar de antwoorden leveren de inzichten op die de gecoachte helpen te reflecteren op de terugkerende thema’s in zijn levensloop en het verband met het ziek zijn en beter worden van nu.
Vervolgens leert de coach de gecoachte een aantal gerichte strategieën, zowel mentaal, fysiek, als op ‘zijnsniveau’ om de regie over zijn gezondheid en geluk weer in eigen hand te nemen en succesvol te reïntegreren op het werk.

Meer informatie

    Meld je aan voor succesvol terug in het werk