Conflict coaching

Confronteer op een dieper niveau

Meer dan zestig procent van het ziekteverzuim is gebaseerd op psychische klachten die te maken hebben met conflictueuze situaties op het werk.
Conflicten die niet goed gemanaged worden leiden niet alleen tot een hoog ziekteverzuim maar ook tot motivatieverlies, slechte werksfeer en een negatieve energiestroom.

We coachen via een duidelijke structuur en op basis van een grondhouding die voorwaardelijk is bij het oplossen van conflicten.

Het probleem zit hem niet in de inhoud van het conflict maar in het feit dat de relatie tussen personen verstoord is en dat de partijen dat in stand houden.

Onze conflictcoach is belangeloos. Hij is meervoudig partijdig en heeft geen mening over wie er gelijk heeft. Hij is niet bezig met de inhoud en de argumenten van de partijen, focust zich op de interactie en bewaakt dat de conflicterende partijen eigenaar worden/blijven van het conflict en de oplossing ervan.

De conflict coach kijkt systemisch en richt zijn aandacht op het geheel en niet op het conflict. Hij kijkt hoe de betrokkenen door hun reactie op elkaar het conflict in stand houden en laten escaleren. Hij treedt niet op als (scheids)rechter maar benoemt en beïnvloedt het gedrag en de aannames van de partijen zodat zij zich bewust worden van hun aandeel in de escalatie.
Binnen systeemdenken zijn beschuldigingen vaak misplaatst, mensen doen meestal zeer hun best binnen het systeem. Als je elkaars belangen begrijpt ontstaat er ruimte om te onderhandelen waar dat voorheen niet kon.

De conflictcoach ziet het conflict voor zijn neus afspelen en grijpt de kans om procesgericht te interveniëren. Hij faciliteert:

  • dat het patroon wordt blootgelegd
  • dat betrokkenen hun sturingsmogelijkheden terugvinden en
  • van reactief naar proactief bewegen en daarmee uit hun machteloosheid stappen
  • zelfreflectie op de eigen aannames en mentale modellen
  • dat het empatisch vermogen versterkt wordt en perspectiefwisselingen weer mogelijk zijn
  • dat de betrokkenen weer leren op zoek te gaan naar ieders belangen en op basis daarvan probleemoplossend te onderhandelen

 

De coach heeft de beschikking over een groot aantal werkvormen, interventiestructuren en de-escalatietechnieken die hij afhankelijk van de situatie en de mate van escalatie hanteert.

Meer informatie

    Meld je aan voor conflict coaching